หน้าหลัก Uncategorized

เราชนะ

เราชนะ

เราชนะ

เราชนะ ข่าวดีสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รัฐบาลเตรียมมอบเงินเยียวยารอบใหม่ ผ่านมาตรการ “เราชนะ” จำนวน 7,000 บาท ตลอดโครงการ ครอบคลุมกลุ่มอาชีพอิสระและผู้มีรายได้น้อย เริ่มลงทะเบียน 29 มกราคม 2564 ไทยรัฐออนไลน์ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเราชนะ การตรวจสอบคุณสมบัติ พร้อมวิธีลงทะเบียน ทั้งในรูปแบบรายบุคคล-ร้านค้า รู้ก่อนมีสิทธิ์ก่อน! เราชนะ คือ มาตรการล่าสุดของภาครัฐ ก่อนจะมาเป็น Mortal Kombat

ที่ออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจะมอบเงินเยียวยาจำนวน 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม รวมเป็นเงิน 7,000 บาท ตลอดโครงการ ซึ่งจะใช้งบประมาณ 2.1 แสนล้านบาท และคาดว่ามีผู้ได้รับสิทธิ์ราว 31 ล้านคนทั่วประเทศ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เราชนะ จะไม่สามารถเบิกเป็นเงินสดได้

แต่ให้ใช้ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” สำหรับชำระค่าสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม และบริการต่างๆ ณ ร้านธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าที่ลงทะเบียนคนละครึ่ง รวมถึงร้านค้าและผู้ให้บริการอื่นๆ ที่ลงทะเบียนเราชนะ ซึ่งมาตรการนี้จะเน้นช่วยเหลือกลุ่มอาชีพอิสระ เกษตรกร แท็กซี่ ตุ๊กๆ คนขับรถตู้ วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ผู้ค้าหาบเร่ ฯลฯ 

“เราชนะต่างกับ “คนละครึ่ง” อย่างไร?

แม้ว่ามาตรการ “คนละครึ่ง” และเราชนะ” จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 เหมือนกัน slotxo แต่เราชนะสามารถนำวงเงินมาใช้จ่ายได้เลย ไม่จำเป็นต้องเติมเงินเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง และมีการเพิ่มเติมในส่วนของการใช้จ่ายค่าบริการด้านคมนาคมขนส่ง ขนส่งสาธารณะ เช่น รถเมล์ ขสมก. รถไฟฟ้า แท็กซี่ ตุ๊กๆ เป็นต้น โครงการคนละครึ่ง

จะได้รับเงินจำนวน 3,500 บาท ตลอดโครงการ ในขณะที่โครงการเราชนะ จะได้รับเงิน 7,000 บาท ตลอดโครงการ และใช้สิทธิ์ได้ถึง 31 พฤษภาคม 2564 สินค้าประเภทสลากกินแบ่งรัฐบาล, หวย, บุหรี่, ยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะไม่สามารถเข้าร่วมเราชนะ” ได้ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เราชนะ” ต้องมีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป โดยแบ่งกลุ่มประชาชนที่จะได้รับสิทธิ์ ออกเป็น 3 กลุ่ม ตามคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังนี้


ประชาชนที่มีคุณสมบัติอยู่ในกลุ่มที่ 1 ซึ่งถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีประมาณ 14 ล้านคนทั่วประเทศ ระบบจะโอนเงินเข้าบัญชีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ
เงื่อนไขการรับเงิน : ไม่ได้รับเป็นรายเดือน แต่จะได้รับเป็นรายสัปดาห์ต่อเนื่องกัน 8 สัปดาห์ จนกว่าจะครบวงเงินจำนวนเงิน 7,000 บาท
เริ่มได้รับเงิน : ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป


ประชาชนที่เข้าร่วมทั้ง 2 โครงการนี้อยู่แล้ว pgslot กระทรวงการคลังจะใช้ข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติสมควรได้รับเงินเยียวยาตามเงื่อนไขหรือไม่ โดยจะส่งข้อความให้กดรับสิทธิ์ โดยไม่ต้องลงทะเบียน
คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์ :
– ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายของประกันสังคม (พนักงานบริษัทและพนักงานประจำ ที่มีการส่งเงินประกันสังคมทุกเดือน ไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้าง)
– ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่ได้ค่าตอบแทน
– ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ไม่เป็นผู้ได้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
– ไม่เป็นผู้ที่พึงประเมินรายได้แล้วเกิน 300,000 บาทต่อปี ในปีภาษี 2562
– ไม่มีเงินฝากในบัญชีรวมกันเกิน 500,000 บาท (พิจารณาจากวันที่ 31 ธันวาคม 2562)
เงื่อนไขการรับเงิน : หากมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข และได้รับอนุมัติแล้ว เงินเยียวยาจะโอนเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยได้รับเป็นรายสัปดาห์ JOKERGAME จนครบวงเงิน 7,000 บาท โดยสามารถเข้าตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 
เริ่มได้รับเงิน : ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

เราชนะ


ประชาชนกลุ่มนี้ หากมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ (เหมือนกลุ่มที่ 2) สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติม ผ่าน www.เราชนะ.com ในวันที่ 29 มกราคม 2564 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อรับเงินเยียวยาจากเราชนะ
เงื่อนไขการรับเงิน : หลังจากลงทะเบียนแล้ว ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยเงินจะโอนเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อให้นำไปจับจ่ายใช้สอย  pgslot
เริ่มได้รับเงิน : ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

“เกษตรกร” ต้องลงทะเบียนเราชนะหรือไม่?

ในกรณีที่หลายคนสงสัยว่า “เกษตรกร” ต้องลงทะเบียนเราชนะ” ใหม่หรือไม่? คำตอบคือ ให้พิจารณาคุณสมบัติและเงื่อนไขต่างๆ ของเกษตรกรออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่


1. เกษตรกร ที่มีบัตรสวัสดิการรัฐอยู่แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่ม
2. เกษตรกร ที่เคยลงทะเบียนคนละครึ่ง หรือมีแอปพลิเคชันเป๋าตังอยู่แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ หากผ่านการคัดกรองคุณสมบัติตามกลุ่มที่ 2 ก็จะได้รับเงินผ่านเป๋าตังทันที
3. เกษตรกร ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการรัฐ ไม่มีแอปพลิเคชันเป๋าตัง ให้ลงทะเบียนใหม่ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ในวันที่ 29 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
หมายเหตุ : มาตรการเราชนะ ต้องพิจารณาตามคุณสมบัติที่กำหนด แตกต่างจาก “เงินเยียวยาเกษตรกร” ที่เกษตรกรมีสิทธิ์ได้ทั้งหมด JOKER GAMING

หลังจากที่ตรวจสอบคุณสมบัติว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ตามกลุ่มใด ก็ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด สำหรับกลุ่มที่ 1 และ 2 ไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติม และสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ส่วนกลุ่มที่ 3 ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com ในวันที่ 29 มกราคม 2564  รัฐบาลได้เปิดให้ร้านค้าและผู้ประกอบการ (ต้องไม่ใช่นิติบุคคล) ที่ต้องการเข้าร่วมมาตรการเราชนะ

ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 หลังจากสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว จะต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ด้วย JOKER GAME

superslot,JOKER SLOT ONLINE,บาคาร่า,UFABET,SLOT2PLAY,bearbaccarat,slotreview,betufacasino,zlotxo,xhamsterthai,fourslot,termgameonline,ufa9988,ufabett,serviceufa

Last Update : 23 เมษายน 2021 (ข้อมูลล่าสุดปี 2020)